Montáže a zapojení

Zapojení reproduktorů k audio přijímači / zesilovači

 

Audio přijímače/zesilovače sestav do zdi i stropního podhledu umožňují zapojení většího počtu reproduktorů. Tyto mohou být jak od společnosti EISSOUND, tak i od jiných výrobců. Při jejich výběru a zapojení  je pouze potřeba dbát základních podmínek z hlediska:

  • výstupního výkonu zesilovače ( hodnota W ) - nominální výkon reproduktorů musí být minimálně roven nebo lépe větší než je nominální výkon zesilovače
  • typu zapojení reproduktorů  -  paralelně = tj. červený kabel od PLUS svorek reproduktorů připojit na PLUS svorku zesilovače nebo sériově = tj. PLUS svorku 1 reproduktoru připojit na MINUS svorku dalšího reproduktoru 
  • impedance reproduktoru ( hodnota Ω nebo Ohm ) - výsledná nominální impedance zapojení reproduktorů připojených mezi výstupní svorky PLUS a MINUS zesilovače nesmí být menší než udávaná pro zesilovač

Pro lepší pochopení výše uvedeného a též konkrétního zapojení uvádíme níže schémata zapojení většího počtu reproduktorů k Audio přijímači/zesilovači do zdi (IN-WALL KBSOUND) i do stropního podhledu(KBSOUND SELECT BT a KBSOUND SPACE BT) a v neposlední řadě i novinky Soundaround In-wall WIFI

 

Schéma zapojení audio sestavy do zdi v .PDF

Schéma zapojení audio sestavy do podhledu v .PDF

Schémata zapojení Soundaround In-wall WIFI v PDFaf-user-manual-kbsound-star-(en)

Uživatelský manuál audio sestavy do podhledu v .PDF

Uživatelský manuál KBSOUND Star - af-user-manual-kbsound-star-(en)

Uživatelský manuál audio sestava do zdi - manual v PDF

Uživatelský manuál FM radio - display v PDF

A rovněž i video :

 
 
 
 
 
KBSOUND Star - video